Cloud

Edge Cloud — För bästa tänkbara drift av din miljö

Virtuell Lagring hos Edge
Edge har valt att bygga sin virtuella servermiljö på Vmwares enterpriselösning baserat på hårdvara från Cisco och EMC.

Flexibelt
Den virtuella miljön tillåter valfria kombinationer av kraft, lagring och minne i serverinstanserna vilket innebär att man inte behöver överdimensionera sina servrar, det är också möjligt att göra förändringar när som helst i en serverinstans, även under drift.

Driftsäkert
Eftersom den virtuella miljön körs över flera hårdvaror är man inte lika känslig för hårdvarubortfall som i en traditionell miljö. Vid hårdvarubortfall eller vid planerade avbrott flyttas serverinstanserna utan avbrott till annan hårdvara i den virtuella miljön.

Smart — testa först
Inför större ingrepp i mjukvaran på en server exempelvis vid applikationsuppgraderingar, patchningar med mera kan man enkelt klona en serverinstans där man gör tester innan man gör det på produktionsmaskinen.

Kostnadseffektivt
Eftersom serverinstanserna sprids över ett flertal hårdvaror optimeras resursutnyttjandet vilket innebär att kostnaden per instans blir lägre än i en traditionell miljö.

Snabbt — leverans med kort varsel
Den virtuella miljön har alltid överkapacitet vilket innebär att nya serverinstanser kan levereras med kort varsel under förutsättning att kommunikation finns.

Enkelt — EdgeBackup Lagring
Edge har i dagsläget en robotiserad backuplösning för era behov. Backup är ett ständigt återkommande problem där den mänskliga faktorn är avgörande, människor gör fel och detta är inte förenligt med bra backup som inte får fela. Faktum är att många företag idag har en undermånlig backup samtidigt som vi vet att förlust av unik data är förödande för de flesta företag.

Edge hosted backup är byggd av komponenter som har använts av internationella storföretag sedan 30 år tillbaka. Vi låter er helt enkelt dela kostnaden och därigenom möjliggörs att ni kan ha samma driftssäkerhet och automatisering som i många fall är för kostsamt för mindre och medelstora företag.

Det som behövs är en internetaccess som har bandbredd nog för att klara ert backupbehov och en programvara som vi kommer till er och installerar. Vi skickar datat krypterat och tar hand om bandhantering efter era behov hos oss. Har ni behov av snabb restore löser vi det med disk hos er och bandhantering hos oss.
Fördelen med att ha datat i en annan byggnad direkt är uppenbar om det brinner eller blir inbrott. Man slipper dessutom att organisera bandbyten när personal är sjuk eller har semester.

Att bygga framtidens företag och organisationer handlar till stor del om att kunna anpassa sig i takt med marknad och omvärld och vi ger er alla förutsättningar.