Collaboration

Collaboration

Edge Unified Communication
Edge bistår er med design, installation, projektering, driftssättning, driftssöd och support av lösningar för Unified Communications.
Första steget mot Unified Communication är IP-baserad telefoni. Med den IP-baserade telefonin är det bara fantasin som sätter begränsningarna för vilka lösningar som kan göras. Bli flexibel, integrera mobiltelefoner, implementera konferens- och samarbetssystem för såväl tal som video och informationsdelning, använd samma brevlåda för e-post och röstmeddelanden. Var nåbar som om du satt på kontoret – var du än är. Låt kalendern styra hur du vill bli nådd. Skapa ett kontaktcenter för alla kanaler. Kort och gott – skapa förutsättningarna för att öka effektiviteten och nåbarheten, vilket ger nöjda kunder och medarbetare!

Edge Kommunikation är er naturliga samarbetspartner när det gäller kommunikation mellan människor.

Naturliga associationen för kommunikation mellan människor blir givetvis tal – men här inkluderas även de kopplingar mellan kontor, konferens- och samarbetssystem, mobilitet och fjärruppkopplingar samt säkerhet och övervakning som krävs för att effektivisera kommunikationen mellan just människor.

Edge skapar samhörighet genom kommunikation!