Edge.Combo

Flytta in hos oss på Edge!

Är ni frustrerade över begränsningarna i er IT-infrastruktur? Hur lång nertid klarar er verksamhet?
Flytta in hos oss! Vi tar hand om era affärskritiska system så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Med hosting hos Edge får ni ta del av vår extremt säkra driftsmiljö. Dra nytta av den bästa tekniska infrastrukturen med övervakning dygnet runt och support från våra IT-experter. Ni slipper fundera på uppdateringar samtidigt som tjänsterna är tillgängliga överallt. Ni minimerar riskerna och slipper kostsamma investeringar.

Edge Combo omfattar drift av centrala affärskritiska system och lösningar för drift samt support av systemmiljöer i våra egna redundanta och gröna datacenter. Att bygga framtidens företag och organisationer handlar till stor del om att kunna anpassa sig i takt med marknad och omvärld och vi ger er alla förutsättningar.

Med en virtuell miljö tilldelar vi mer kapacitet när er verksamhet växer, utan att ni behöver vänta på leveranser. Det är ni som bestämmer – anpassa tillgänglighetsnivå och recovery-tider efter behov.

I vår miljö är ni framtidssäkrade utan att behöva betala för det. Ni får faktiskt allt, förutom bekymmer.

Att bygga framtidens företag och organisationer handlar till stor del om att kunna anpassa sig i takt med marknad och omvärld och vi ger er alla förutsättningar.