Papyrus

Framtidssäkrad kommunikationsplattform — lösningen för Papyrus

Papyrus är Sveriges ledande grossist av finpapper, förbrukningsvaror och packprodukter. De stöttar dagligen 14 000 kunder med ett brett produktsortiment, säkra leveranser och en välutvecklad e-handel.
Papyrus Group IT är koncernens centrala IT-kompetenscenter med ansvar för utveckling, drift samt support av IT-system och IT-tjänster till samtliga av Papyrus dotterbolag. Papyrus Group IT har kontor i Göteborg, Sverige samt i Ettlingen, Tyskland.

Hög tillgänglighet är ett måste på den europeiska marknaden, som för Papyrus del handlar om 22 länder. Papyrus viktigaste kommunikationskanal är telefoni och den tidigare tekniska plattformen de använde sig av, levde inte upp till företagets höga förväntningar och framtida krav.

Edge fick då uppdraget, tillsammans med Cisco och Aastra, att skapa en modern telefoniplattform för Papyrus. Den nya plattformen innebar en ökad tillgänglighet för användarna samt en stabil och säker teknisk infrastruktur för de som supporterade den nya plattformen.

—Vårt samarbete med Edge har fungerat mycket bra genom åren och vi har hela tiden bemöts på ett mycket professionellt och inte minst på ett trevligt sätt. Vi har nu fått den telefonilösning som svarar mot de högt ställda krav vi haft, säger Robert Jonell, Head of IT Operation på Papyrus Group IT."Vi känner oss trygga i samarbetet med Edge. Resan Papyrus gör, gör vi tillsammans med Edge"

Robert Jonell
Head of IT Operation, Group IT
Papyrus AB