SÄkerhet

Säkerhet

Edge Secured Communication
Säker kommunikation är grundstenen för att ge ert lokala nätverk, era fjärruppkopplingar och distansarbetare den säkerhet och effektivitet som krävs i det vardagliga arbetet. Trådlösa tjänster är ett område som ställer höga krav på den kringliggande säkerheten för att hindra icke inbjudna användare från att nå interna resurser, eller för att kunna utgöra sig som legitim användare av ett företags nätverk.

Edge kan även hjälpa till att förbereda ert företag för att kommunikationsmässigt uppnå de krav som ställs för exempelvis PCI och SOX. Edge Secured Communication har lösningarna och kunskaperna som krävs för att hålla nätverksmiljön skyddad.

Edge Managed Communication
Tillsammans med Edge Helpdesk och Cisco SmartCare så kan vi ta ett driftsansvar med proaktiv övervakning av ert nätverk. Ă–vervakningen baseras på att en appliance installeras i ert nätverk som kontinuerligt kontrollerar er utrustning och rapporterar till oss vid eventuella problem, alltifrån att någon enhet inte fungerar som den ska, till att ett säkerhetsproblem i en viss programvarurevision har upptäckts och att ny programvara bör installeras. Utöver övervakningen inkluderas även ett serviceavtal för den berörda utrustningen avseende hårdvaruutbyte och tillgång till extra support.

Vi bygger lösningar som helt enkelt gör att du inte behöver tänka mer på IT — Det gör vi åt dig. Du får istället möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet och sparar både tid och pengar.